Strategie rozvoje města do roku 2020

Strategie rozvoje města do roku 2020
24.6.2013
První veřejné projednávání Strategie rozvoje města do roku 2020 se uskuteční ve středu 26. června od 17:00 v Informačním středisku v Paláci Zdar na Mírovém náměstí.

Občané mohou diskutovat na téma: Řekněte si sami, jaké chcete město Ústí nad Labem

V rámci programu bude vysvětleno, jakým způsobem se veřejnost může zapojovat do zpracování návrhové části (facebook, emailová schránka na webu města) a jak bude s jejími náměty dále pracováno.

K diskusi na konkrétní témata budou připraveni představitelé vedení města, zástupci odborů magistrátu i architekt města. Své názory o spokojenosti se životem v Ústí nad Labem nebo na to, co by měla strategie řešit, mohou účastníci diskuse uvést také v připraveném dotazníku.

Další projednání strategie se připravuje na září 2013.