Strategie rozvoje města – připomínkování veřejností

Strategie rozvoje města – připomínkování veřejností
13.7.2015
Výzva široké veřejnosti k zasílání podnětů, a to do 31. 7. 2015.

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 byla v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválena 22. 4. 2015 a nyní jsou dokončovány navazující procesy pro zahájení její realizace. K těmto dílčím aktivitám se nyní mohou vyjádřit občané města.

Plnění cílů Strategie rozvoje města bude sledováno prostřednictvím naplňování indikátorů neboli ukazatelů, u nichž je nastavena výchozí hodnota a rovněž cílová hodnota, které by město Ústí nad Labem chtělo do roku 2020 dosáhnout. Proto byly zpracovány podrobné karty indikátorů.

Druhým materiálem je Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem, která nastavuje procesy jako je tvorba akčního plánu, zapojení veřejnosti do strategického řízení města apod. Karty indikátorů i Metodiku strategického řízení můžete připomínkovat do 17. 7. 2015.

Jelikož se město nyní nachází na začátku přípravy akčního plánu na rok 2016, tedy plánu investičních i neinvestičních projektů, které bude v následujícím roce realizovat, chtěli bychom širokou veřejnost vyzvat k zasílání podnětů a záměrů prostřednictvím jednoduché projektové fiche. Své náměty prostřednictvím fiche prosím zasílejte do 31. 7. 2015.

Podrobnosti včetně dokumentů a kontaktů naleznete na stránce Strategie rozvoje města dostupné na: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/zivot-mesta/rozvoj-mesta/priprava-zpracovani-strategie-rozvoje-mesta-usti-nad-labem-obdobi-2015-2020.html