Strážníci kontrolují podávání alkoholu mladistvým

Strážníci kontrolují podávání alkoholu mladistvým
22.2.2012
V současné době probíhá na území města Ústí nad Labem bezpečnostní akce zaměřená na podávání alkoholu mladistvým. Městští strážníci kontrolují v rámci pochůzkové činnosti restaurace.

Výsledky namátkových kontrol jsou uspokojivé. Rizika spojená s porušováním zákonných norem v souvislosti s podáváním alkoholu mladistvým jsou pro provozovatele restaurací vysoká. Ti jsou si tohoto rizika velmi dobře vědomi. Lze proto konstatovat, že v rámci prováděných kontrol je dle zjištění strážníků alkohol v restauracích podáván pouze osobám starším 18-ti let.

Jedná se o akce, které se provádějí pravidelně. Jsou preventivní, v některých případech spolupracujeme s Policií České republiky. Naším úkolem je zmapovat terén a zjistit, jestli děti a mladiství užívají alkohol. V této činnosti budeme i nadále pokračovat," dodal k probíhající akci zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem Jan Novotný.