Strážníci městské police pomáhali během povodní

Strážníci městské police pomáhali během povodní
14.6.2013
11:00 Během povodní, které zasáhly město Ústí nad Labem, zajišťovali bezpečnost ve městě strážníci a policisté.

Strážníci městské policie v průběhu povodní hlídali společně s policisty ČR bezpečnost v ulicích. Podíleli se na pomoci při evakuaci osob a předávání informací lidem. Operační středisko městské policie vysílalo prostřednictvím tlampačů průběžně informace, které se týkaly povodní. Na Střekově a ve Vaňově byla zřízena detašovaná pracoviště, kde působili po celou dobu povodní strážníci až do obnovení komunikace v těchto částech města. Městská policie spravuje sběrné místo před budovou Magistrátu města Ústí nad Labem, odkud zásobuje dle potřeby další sběrná místa v jednotlivých městských obvodech.

Chci poděkovat všem strážníkům městského sboru, kteří prokázali během povodní velkou profesionalitu a pomáhali zvládat plynule krizovou situaci,“ ocenil práci bezpečnostních složek primátor Mandík.

Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi primátory města Ústí nad Labem a Plzně přijelo do Ústí nad Labem pomoci 12 strážníků městské policie z Plzně.

Plzeňští strážníci nám velmi pomohli a za to jim patří naše poděkování. Obzvláště pak chci vyzdvihnout strážníky, kteří zachránili život dítěte na Střekovském nábřeží. Věřím, že navázaná spolupráce bude s Plzní a plzeňským sborem pokračovat i v dalších letech,“ poděkoval primátor Mandík plzeňským strážníkům.

Primátor města společně s ředitelem Městské policie Ústí nad Labem Pavlem Bakulem předal strážníkům z Plzně drobnou odměnu a pamětní list jako poděkování za jejich pomoc městu Ústí nad Labem během povodní.