Strážníci nahlédli do své minulosti

Strážníci nahlédli do své minulosti
12.4.2012
Městská policie Ústí nad Labem se zúčastnila přednášek na téma historický vývoj četnictva a policie ve města Ústí nad Labem. Akci uspořádalo Muzeum města na podnět primátora Víta Mandíka.

Přednášející Mgr. Václav Houfek přiblížil strážníkům historii města, jeho vývoj i jeho současnost. Podstatnou část přednášek tvořila historie a vznik městské policie a četnictva na území města, její pravomoce, struktura i potíže, se kterými se v minulosti potýkala. Smyslem těchto přednášek bylo posílení patriotismu v řadách městských strážníků a porovnání práce četníků v dobách minulých a práce městské a obecní policie v současnosti. Strážníci i přednášející se shodli na tom, že řada problémů, se kterými se potýkali naši kolegové v minulosti, přetrvávají do dnešní doby a i lokality, ve kterých tehdejší strážci zákona nejvíce zasahovali, zůstávají stejné i dnes.