Strážníci poučili seniory o bezpečném chování

Strážníci poučili seniory o bezpečném chování
21.2.2013
Zásady bezpečného chování probrali strážníci městské policie s členy klubu seniorů Spolchemie. Akce se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Strážníci seniorům vysvětlili, jaká opatření mají dodržovat, aby se nestali obětí trestného činu. Městští policisté také předvedli ukázky sebeobrany proti fyzickému násilí.

Náměstkyně Zuzana Kailová účastníky setkání pozdravila: „Je dobře, že se při našem setkání hovoří i o bezpečném chování. Je lepší být poučen předem, než se nevědomky dostat do nepříjemné situace. Prevence kriminality patří mezi významné úkoly městské policie, příkladem je i dnešní přednáška,“ uvedla paní náměstkyně.

Městská policie zahájila z podnětu primátora Víta Mandíka sérii přednášek pro seniory a tělesně postižené občany města, které jsou zaměřeny na jejich bezpečnost. Strážníci ze skupiny prevence kriminality připravili projekt „Myslíme na Vás“. Formou besed, přednášek a osobních setkání budou předávat informace z oblasti osobní obrany a ochrany majetku. Senioři a tělesně postižení byli vybráni proto, že v současné době jsou neohroženější skupinou.