Strážníci varují bezdomovce před alkoholem

Strážníci varují bezdomovce před alkoholem
18.9.2012
Mezi bezdomovci je mnoho závislých na alkoholu. Městská policie je na pokyn primátora Víta Mandíka informovala o hrozbě otravy.

Ministr zdravotnictví dne 14. září zakázal prodávat nápoje obsahující více než 20 procent alkoholu. Důvodem zákazu je reakce na sérii otrav pančovaným alkoholem obsahujícím jedovatý metylalkohol.

Primátor Mandík uložil městské policii a živnostenskému úřadu magistrátu města provádět celoplošné kontroly na území města. Městská policie zajistila i informace o vážnosti situace lidem bez přístřeší, kteří žijí izolovaně od společnosti v místech, kde nemají elektřinu, neposlouchají rádio a nesledují televizi. Tito lidé se stávají ohroženější skupinou obyvatel, neboť často prohledávají popelnice nebo kontejnery na odpadky, do nichž ostatní lidé ze strachu před možnou otravou mohou odkládat své zásoby alkoholu.

V provizorních přístřešcích, které strážníci navštívili, nenašli žádný tvrdý alkohol. Přesto jejich obyvatele varovali.