Strážníci získali přístup do databáze

Strážníci získali přístup do databáze
26.5.2008
Smlouvu o výdeji údajů obecním policiím a jejich využívání dnes podepsali primátor Jan Kubata a okresní ředitel ústecké policie Zdeněk Havlíček.

   Strážníci ústecké Městské policie budou moci při plnění svých služebních povinností využívat údaje z informačního systému Policie ČR „Pátrání po motorových vozidlech“ a „Pátrání po osobách.“

   Informace obsahující osobní údaje budou poskytovány na základě písemné žádosti, která bude obsahovat účel získání informace. Telefonicky nebo on-line nepřetržitým dálkovým přístupem strážníci získají tato citlivá data pouze v případě bezprostředního závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku. Žadatel o tyto osobní údaje bude povinen přihlásit se stanoveným heslem, sdělit účastnické číslo telefonní linky, své uživatelské jméno a identifikační číslo a také účel dotazu.

   „Od dnešního dne budou ústečtí strážníci lépe informováni o případném nebezpečí, které jim může hrozit při výkonu služby. A to je jedině dobře. Škoda, že na toto dostatečně nepamatuje současná legislativa,“ uvedl primátor Jan Kubata.

   „Smlouvu jsme uzavřeli v důsledku nedokonalosti zákona, který městské policii neumožňuje využívat data z informačních serverů Ministerstva vnitra ČR, jež spravují jednotlivé městské úřady,“ doplnil ředitel ústecké Městské policie Pavel Bakule.


Zleva okresní ředitel ústecké Policie ČR Zdeněk Havlíček, primátor Jan Kubata
a ředitel ústecké Městské policie Pavel Bakule při podpisu smlouvy.