Primátor ve Střední škole stavební a technické

Primátor ve Střední škole stavební a technické
15.5.2013
Střední školu stavební a technickou v Krásném Březně navštívili primátor Vít Mandík a náměstkyně Zuzana Kailová. Zajímali se o přípravu mladých odborníků pro řadu řemesel.

Ředitel Vítězslav Štefl návštěvu informoval o aktivitách školy. V letošním školním roce ji navštěvuje historicky nejvyšší počet žáků. Škola patří mezi dvanáct páteřních škol Ústeckého kraje, spolupracuje se společností Metrostav, která poskytuje výhody vybraným žákům a je zapojena také do Motivačního programu Ústeckého kraje.

„Oceňuji vysokou úroveň této školy, která při vzdělávání mladých lidí dosáhla řady úspěchů. Daří se je připravovat pro žádané profese v řadě řemesel. Absolventi školy tak mají lepší startovací pozici při vstupu na trh práce,“ uvedl primátor Mandík.

Primátor Vít Mandík a náměstkyně Zuzana Kailová se seznámili s podmínkami výuky a prohlédli si pracoviště teoretické výuky i odborného výcviku.