Střekovská hráz se staví podle plánu

Střekovská hráz se staví podle plánu
22.4.2008
S průběhem prací na střekovské protipovodňové hrázi se dnes seznámili primátor města Jan Kubata a generální ředitel Povodí Labe Tomáš Vaněk.

   Zástupci firem podílejících se na stavbě protipovodňového střekovského valu představili na místě primátorovi města Janu Kubatovi a generálnímu řediteli Povodí Labe Tomáši Vaňkovi první část prací. Doposud byly realizovány dopravní řešení, demontáž veřejného osvětlení, odstranění krytů chodníků a cyklostezky, zahájení výkopových prací, byly provedeny sondy inženýrských sítí a začala stavba prvních úseků protipovodňových zdí. Zítra se začne s cementovou injektáží podloží těchto zdí, která půjde až do hloubky 12 metrů. Počet injektážních sond přesáhne číslo 1300.

   „Zatím jsem s průběhem prací spokojen. Vzhledem k co nejrychlejšímu vybudování protipovodňové ochrany Střekovského nábřeží a zhuštění hlučnějších prací do několika týdnů budou některé sondážní práce prováděny i po 17. hodině. Věřím, že tamní obyvatelé budou mít pro tato omezení pochopení,“ uvedl primátor Jan Kubata.

   „Vše jde podle plánu. Doufám, že letos bude Labe vlídné a nenaruší stavbu této hráze,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Labe Tomáš Vaněk.

   Státní podnik Povodí Labe, který je investorem, zahájil prostřednictvím firmy SMP CZ stavební činnost 25. března. Práce začínají v sedm hodin ráno a končí kolem 17. až 18. hodiny. Staví se i v sobotu.

   V době stavby je nábřeží průjezdné pouze v levé polovině vozovky. Uzavření části nábřeží zmenšilo počet parkovacích míst. Místní obyvatelé mohou využívat boční ulice či provizorní plochu ke stání vozidel na chodníku mezi ulicí Kozinova a železničním mostem.

   Pevná hráz by měla být hotová do konce září. Pak dojde na dokončovací práce spočívající v rekonstrukci chodníků, cyklostezky či ozelenění okolí. Smluvní termín dokončení veškerých prací je stanoven na listopad.

   Pevný val o délce 981 metrů, jenž bude stát mezi železničním mostem a parkovištěm u rybářské restaurace, bude stát Povodí Labe 85 milionů korun. Celkem 24 miliony za mobilní stěny uhradí město. Kombinace pevných a mobilních prvků zabrání proniknutí vody vysoké do 10 metrů.

   Po ukončení stavby město uspořádá cvičení instalace mobilních stěn, aby obyvatelé Střekovského nábřeží viděli, jak bude ochrana jejich majetku vypadat.

 


V současné době se budují vysoké protipovodňové zdi. Zítra se začne s cementovými
injektážemi do hloubky 12 metrů od paty zdi, které mají stabilizovat a zpevnit podloží.Stavbyvedoucí dodavatelské firmy ukazuje generálnímu řediteli Povodí Labe Tomáši
Vaňkovi (druhý zprava) a primátorovi města Janu Kubatovi první etapu stavby hráze.

Kulaté otvory, které jsou na horní hraně protipovodňové zdi, budou naplněny
cementovou injektáží. Těchto sond bude provedeno celkem 1318.