Svazek obcí Jezero Milada má nové stanovy

Svazek obcí Jezero Milada má nové stanovy
1.2.2012
V pátek proběhla za účasti náměstka primátora Jana Řeřichy valná hromada Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada, která na svém jednání projednala návrh nových stanov.

Změna stanov byla iniciována díky vystoupení obce Modlany ze svazku. Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada (DSO) byl založen 10. ledna 2006. Účelem založení bylo spolupracovat na společném rozvíjení rekultivované oblasti jezera pro rekreační a sociálně přínosné aktivity, společná propagace jezera a členských obcí a činnosti směřující k ochraně přírody. Členská základna je nyní tvořena městy Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a obcí Řehlovice. Sídlem svazku obcí je Ústí nad Labem. Účelem založení Svazku je hájit společné zájmy členských obcí, vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení společných aktivit, problémů a projektů členských obcí v revitalizovaném území po bývalém lomu Chabařovice.
V poslední době se DSO Jezero Milada zaměřuje hlavně na řešení problematiky majetkoprávního uspořádání území a jeho provozu po dokončení rekultivací a revitalizace vznikající lokality. Náměstek Jan Řeřicha se proto ještě před samotným jednáním valné hromady sešel s ředitelem Palivového kombinátu Ústí, s. p. Ing. Lencem, kdy spolu hovořili o budoucím předávání území kolem jezera Milada. Jak vyplynulo z jednání, dojde v této věci k časovému posunu. Oproti původní úvaze bude území předáváno se zpožděním.

V průběhu jednání valné hromady se všichni zúčastněné strany shodly na pokračování v dosavadním úsilí, které směřuje k jedinému cíli, kterým je uchránění území kolem jezera pro rekreační účely. Není pochyb o tom, že oblast jezera Milada je velmi atraktivním územím, které v budoucnu poskytne vyžití především obyvatelům Ústecka a Teplicka,“ popsal průběh jednání náměstek Jan Řeřicha.