Světový den drog

Světový den drog
26.6.2009
Občanské sdružení WHITE LIGHT I. v Ústí nad Labem se už podruhé připojilo k mezinárodní kampani zaměřené na boj proti drogám.

   Za město se akce zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová „podle odhadů institucí OSN ročně ve světě vyzkouší ilegální drogy nejméně jednou asi 208 milionů lidí. V důsledku užívání ilegálních drog ve světě ročně zemře asi 200 tisíc lidí, v důsledku užívání tabákových výrobků asi 5 milionů lidí. V naší republice se počet problémových uživatelů ilegálních drog pohybuje kolem 30 tisíc lidí z nichž dvě třetiny užívají pervitin a jedna třetina drogy na bázi opiátů. Toto jsou hrozivá čísla a akce tohoto druhu jsou pro mladé lidi velmi důležité“, řekla Kailová

   Hlavním cílem Světového dne drog je připomenout veřejnosti rizika spojená s užíváním všech – ilegálních i legálních – drog a zdůraznit potřebu dostupnosti preventivních i léčebných služeb. „Za dvacet let se v ČR podařilo vytvořit ucelený systém tzv. adiktologických služeb, který pomáhá efektivně řešit problémy související s užíváním drog. Je proto škoda, že Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky od roku 2007 – dávno před tzv. ekonomickou krizí - snížila dotace na jejich činnost cca o 12,5 mil. Kč z původních 105 mil. Kč. Řadě kvalitních služeb tak – i vzhledem k dalšímu plánovanému krácení finančních prostředků - hrozí zánik a nám všem, že dojde k nárůstu zdravotních a sociálních problémů s užíváním drog souvisejících,“ uvedl odborný ředitel sdružení WHITE LIGHT I. Josef Radimecký.

   „Akci, kterou OSN organizuje již po jednadvacáté, doplnily upomínkové předměty – symbolický vykřičník. Vykřičníky zhotovili odsouzení z věznice Nové Sedlo, kteří se ve výkonu trestu zároveň léčí ze závislosti na užívání drog“, dodala organizátorka akce Kamila Kubelková Rychlá.