Světový den zdraví – prevence infekcí

Světový den zdraví – prevence infekcí
7.4.2014
Ke Světovému dni zdraví se 7. dubna připojí město Ústí nad Labem ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Letos je akce zaměřena na prevenci infekcí.

Informační kampaň se koná v rámci Projektu Zdravé město a proběhne od 10:00 do 16:00 v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Mírové náměstí – Palác Zdar, kde budou k dispozici pracovníci Zdravotního ústavu. Přijďte se informovat a poradit.

„Město podpořilo tuto akci, protože zdraví občanů pokládáme za nejvyšší prioritu. Proto oceňuji, že se i touto formou dostanou k občanům důležité informace,“ uvedla radní města Zuzana Kailová.

Světový den zdraví pořádá Světová zdravotnická organizace, která se vždy zaměřuje na vybrané priority veřejného zdraví. Letos se soustředí na prevenci nemocí přenášené členovci – komáry a klíšťaty. Připomíná, že přisátí tak malého organismu jako je komár nebo klíště může mít za následek velmi vážné onemocnění. V globálním pohledu je prevence cílená především na malárii, horečku Dengue a další pro nás exotické infekce. V České republice se jedná hlavně o nemoci přenášené klíšťaty, která zde mají v mnohých lokalitách výhodné podmínky pro přežití (vhodná teplota, vlhkost, vegetace, výskyt drobných hlodavců).

Možná není úplně běžně známa informace, že ČR je v evropském kontextu zemí s významným endemickým výskytem klíšťové meningoencefalitidy (KME). V Evropě pouze Pobaltské státy a Slovinsko vykazují v relativních číslech vyšší nebo srovnatelný výskyt tohoto onemocnění. V ČR je v posledních 20 letech zaznamenán vzestupný trend výskytu KME (počty nemocných se pohybují od 500-1000 případů/rok, v roce 2013 to bylo 625 případů) a rovněž se rozšiřují endemické oblasti. Nejvyšší výskyt je dlouhodobě zaznamenáván v Jihočeském kraji. V posledních letech jsme ale překvapivě svědky významného nárůstu i v kraji Vysočina a velkým překvapením je i Ústecký kraj.

V prevenci je důležité jednak zabránit přisátí klíštěte používáním vhodných repelentů a vhodného oblečení. Specifickou prevenci KME představuje ale pouze dostupné, bezpečné a účinné očkování. Právě časné jarní měsíce jsou vhodné pro jeho zahájení. Vzhledem k situaci u nás by neměli riziko onemocnění podceňovat především lidé, kteří chodí do přírody, mají zahrádky, jezdí na kole, stanují, jezdí na vodu a také starší osoby.