Systémy bezpečných přechodů se osvědčily

Systémy bezpečných přechodů se osvědčily
29.2.2012
Důvodem je především zvýšená bezpečnost osob přecházejících vozovku. Zařízení totiž samo upozorňuje na výskyt chodce, jehož záměrem je vstoupit do vozovky.

O zlepšení situace v místech s těmito přechody svědčí i názory ředitelů ústeckých ZŠ Palachova a České mládeže, Mgr. Marka Plcha a Mgr. Vlasty Rytířové Právě v blízkosti jejich škol se tyto inteligentní přechody nacházejí.

Blikající přechody jsou jako jedno z možných řešení dopravní situace v ulici Palachova pro chodce jistě prospěšné. Tuto změnu naše základní škola uvítala,“ hodnotil zkušenosti s instalovaným zařízením ředitel ZŠ Palachova Marek Plch.

Ředitelka ZŠ České mládeže informace doplnila: “Především ráno a v odpoledních hodinách zde prochází velké množství dětí navštěvujících jak naši, tak i sousední základní školu. Zároveň s výstražným blikáním přechodu zde velmi dobře svoji funkci plní i hlídky městské policie, které v nejfrekventovanějších hodinách drží na tomto přechodu službu.“

Bezpečné přechody samy detekují chodce vstupující do vozovky. Informace o vstupu chodce na přechod pro chodce jsou v systému známy ještě dříve, než chodec skutečně vstoupí do vozovky a jsou známy po celou dobu jeho pohybu po přechodu. I velmi pomalu jdoucí osoba malého vzrůstu je spolehlivě detekována po celou dobu překonávání vozovky. V praxi to znamená, že indikátory umístěné v přechodu svítí nepřetržitým světlem. Po přiblížení chodce do blízkosti přechodu se přechod automaticky sám aktivně rozbliká a změní svoji barvu. To je důležitým vizuálním signálem pro přijíždějící řidiče. Dále se přechod pro chodce pro zvýšení přehlednosti výrazně přisvětluje intenzivním světlem bílé barvy, které je dobře viditelné i za snížené viditelnosti. Osvícená vozovka v místě přechodu pro chodce činí toto místo velmi přehledným pro všechny účastníky dopravy, tedy nejen pro řidiče. Řidiči jsou na základě toho schopni podstatně rychleji reagovat na chodce vstupující do vozovky a přizpůsobit tak rychlost svého vozidla těmto okolnostem.

Město chce rozvíjet systémy bezpečných přechodů na svém území. Jednoznačně se ukazuje, že v místech, kde byly tyto přechody instalovány, došlo ke zvýšení bezpečnosti osob přecházejících vozovku. Prioritou jsou samozřejmě kritická místa u školských zařízení, domovů pro seniora apod. Usilujeme proto o další instalace těchto tzv. zařízení 3. generace na přechodech pro chodce v našem městě,“ doplnil informace k přechodům náměstek Řeřicha.