Poslední dny k zaplacení poplatků za odpad

Poslední dny k zaplacení poplatků za odpad
25.9.2012
Zbývají poslední dny k zaplacení poplatků za odpad. Termín je 30. září 2012.

Poplatek se vztahuje na zhruba 90 000 obyvatel města Ústí nad Labem. Osvobozeny jsou děti do tří let. Výše poplatku činí 500 korun na osobu a rok.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na pokladně magistrátu – kancelář č. 202. 

Pokladná má do konce týdne otevřeno:

Středa

8:00 – 11:00,

13:00 – 17:00

Čtvrtek 

8:00 – 11:00,

13:00 – 15:00

V pátek je státní svátek a na magistrátu bude zavřeno.

Poplatek za komunální odpad je možné uhradit i dalšími způsoby:

Převodem na bankovní účet č. 882833329/0800 vedený u České spořitelny Ústí nad Labem (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, za více osob rodné číslo společného zástupce, tj. 9 nebo 10 číslic bez lomítka).

Složenkou – inkasní oddělení doručí složenku prostřednictvím České pošty. Složenka byla odeslána jen těm občanům, kteří o ni požádali písemně v loňském roce, nebo v letošním roce, nejpozději do 10. srpna. Za doručení složenky (posílá se obyčejnou poštou) však inkasní oddělení neručí, a občan musí poplatek zaplatit v termínu splatnosti i bez této složenky.

Po termínu splatnosti může město poplatek navýšit až na trojnásobek. Z 500 korun až na 1 500 korun.