Tragédii v Předlicích provázela nezodpovědnost

Tragédii v Předlicích provázela nezodpovědnost
20.9.2012
Tragickou událost v Předlicích, kde při zřícení stropů zahynula žena a druhá byla zraněna, poznamenala nezodpovědnost vlastníka i lidí, kteří se v domě pohybovali.

„Je to děsivé zjištění, kam až může zajít nezodpovědnost lidí, kteří se nestarají o svůj majetek, ignorují výzvy úřadů a ohrožují tak zdraví a životy ostatních. K neštěstí přispěli i lidé, kteří se v domě zdržovali přes opakovaná varování městské policie a navíc odtud vybourávali nosné prvky. Není to jediný objekt, který v našem městě potkal podobný osud a zřejmě není ani poslední. Hrozivým příkladem je zdevastovaný hotel Máj. Ani jeho majitel nekomunikuje s úřady a nedělá nic pro jeho zabezpečení,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Situací v domě v Hrbovické ulici č. 15 se dlouhodobě zabývali sociální pracovníci, odbor životního prostředí, stavební odbor, městská policie a také úřad Městského obvodu Město. Zákonné možnosti města jsou však omezeny. V domě proběhla řada místních šetření a různé orgány města se pokoušely s vlastníkem domluvit. Dopisy i formou veřejné vyhlášky ho vyzývaly k nápravě, ale majitel přesto nikdy nereagoval a nikdy neudělal nic ke zlepšení situace.

Rada města jednala o vyklizení objektu od odpadů, kterých se zde podle odhadu nahromadilo na 85 tun, zvažováno bylo také zbourání nemovitosti. Vzhledem ke stavu domu jej 9. září prohlédl statik, který požadoval jeho zbourání. Následující den byli lidé pohybující se uvnitř, všichni bez nájemní smlouvy a řádného přihlášení, vyzváni k vyklizení objektu. Městská policie dům označila páskou, kterou musela při dalších kontrolách obnovovat. Strážníci byli v domě naposledy den před zřícením stropů, obyvatele znovu varovali a vyzvali k odchodu. Ti však reagovali po svém.

V domě bylo k trvalému pobytu přihlášeno 31 lidí včetně majitele. Stavební úřad dal podnět ke zrušení trvalého přihlášení všech osob, neboť objekt není vhodný k bydlení. Majitel bude opět všemi zákonnými způsoby vyzván, aby zbytky domu odstranil. Neučiní-li tak, bude muset město nechat zbourat dům na své náklady, které pak bude od vlastníka vymáhat. Předběžný odhad demolice je zhruba dva miliony korun.

Primátor Vít Mandík místo neštěstí včera navštívil, jednal s majitelem jednoho ze sousedních domů. Jeho nájemníci projevovali obavy o svou bezpečnost. Protože majitel nebyl schopen zajistit jim náhradní ubytování, primátor rozhodl, že na náklady města stráví noc v ubytovně. Dnes dům prohlédl statik a obyvatelé se vrátili domů.

Z rozhodnutí primátora ve městě již několik měsíců probíhají kontroly opuštěných a zdevastovaných objektů. Při kontrole, která se uskutečnila dnes, bylo prohlédnuto čtrnáct domů, ve dvou objektech bydlí rodiny s dětmi. Několik z kontrolovaných domů je vážně narušených. Strážníci je opět označili upozorněním na nebezpečí a zákazem vstupu. Zároveň byl aktualizován seznam narušených domů, které hrozí zřícením. Nebudou do nich vstupovat ani zaměstnanci magistrátu.