Turek navštívil dětský tábor

Turek navštívil dětský tábor
5.8.2009
Náměstek primátora Libor Turek navštívil letní tábor pro sociálně znevýhodněné děti ve Stebně.

Setkal se zde s ředitelem Oblastní charity Mariánem Moštíkem, který ho informoval o činnosti spolku. Libor Turek věnoval na částečné pokrytí nákladů na provoz tábora ze svého fondu 10 tisíc korun.

Pobytový tábor ve Stebně je akce pořádaná Komunitním centrem Světluška při Oblastní charitě Ústí nad Labem. Pracovníci komunitního centra připravili širokou paletu činností aktivního a smysluplného trávení volného času, lepší vzdělavatelnosti a sociálně-ekonomické integrace dětí žijících na pokraji společnosti. Cílem KC je podílet se na zlepšení kvality života dětí prevencí sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života v sociálně znevýhodněném prostředí. Dětem jsou nabízeny možnosti a příklady smysluplného využití volného času v důvěrném a bezpečném prostředí rozvíjením sociálních dovedností, pomoc s pravidelnou domácí přípravou do školy a orientací v sociálním prostředí. V dětech je dále podporována zodpovědnost za sebe sama s využitím jejich lidského kapitálu.