Týden mobility v Ústí nad Labem

Týden mobility v Ústí nad Labem
9.9.2013
Město Ústí nad Labem se stejně jako v uplynulých letech připojí k tradiční celoevropské akci Evropský týden mobility, která proběhne 16. – 22. září.

V rámci projekt Zdravé město Ústí nad Labem se ve spolupráci s mnoha významnými místními partnery uskuteční několik zajímavých akcí, určených jak pro děti, tak pro dospělé. Smyslem kampaně je zamyslet se nad možnostmi mobility ve městě, ale i nad bezpečností všech účastníků silničního provozu.

„Doprava ve městě musí být co nejbezpečnější, proto vítám každou aktivitu, která bezpečnosti dopravního provozu pomáhá, zvláště oceňuji akce pro děti, které patří k nejohroženějším skupinám účastníkům dopravy,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Právě na správný pohyb chodců v provozu a zejména pravidlo „vidět a být viděn“ upozorní několik tematických aktivit Policie ČR a BESIPu. Školáci si budou moci v praxi vyzkoušet práci záchranáře, či policisty v rámci osvětové akce za účasti všech složek integrovaného záchranného systému na dětském dopravním hřišti. Pro všechny bez rozdílu věku jsou pak připraveny např. úklidová akce na pomoc přírodě Ukliďme svět! (19. 9.), Den otevřených dveří Dopravního podniku ve vozovně Všebořice a Cyklojízda do nitra Českého středohoří (21. 9.), nebo otevření nové Naučné stezky jezero Milada (22. 9.).

Ukázkou toho, že se ulice v centra města dají využívat i pro zajímavé a zdraví prospěšné aktivity, nikoli jen pro cestování dopravními prostředky je Zumba maraton v atrium magistrátu (19. 9). či komentované procházky městem, kdy Vašimi průvodci budou historici ústeckého muzea (17. 9.).

Pokud je jedinou překážkou Vašeho dojíždění do práce na kole výšlap na Severní Terasu či do Dobětic, tak budete mít jedinečnou možnost ozkoušet odpolední promo jízdy cyklobusu zdarma. Cyklobus staví na zastávkách Bělehradská, Severní Terasa, Orlická a Dobětice točna. Odjezdy z tradiční zastávky cyklobusu („Divadlo“) u budovy Krajského ředitelství PČR. Časy odjezdů: Po-Pá 15.00, 16.00, 17.00 a So-Ne v 16.30.

Letošním sloganem, který vyhlásila Evropská komise, je "Čistý vzduch – je to na nás". V evropských zemích probíhá Evropský týden mobility již od roku 1998 a Česká republika se do této kampaně zapojuje od roku 2002. Kampaň má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy, které jsou z hlediska bezpečí, zdraví a životního prostředí přijatelnější.

Více informací o dalších akcích naleznete na webových stránkách města a v informačních letácích o kampani.