Ubytovnu provozoval majitel bez povolení

Ubytovnu provozoval majitel bez povolení
5.9.2012
Ubytovna bez jakéhokoliv povolení byla objevena při kontrole, která je součástí preventivně bezpečnostních akcí nařízených primátorem Vítem Mandíkem.

„Věnujeme pozornost problematickým lokalitám a reagujeme také na stížnosti lidí, kterým vadí hluk a nepořádek. Při kontrolách vycházejí najevo stále další nedostatky, které je třeba řešit. Kontroly budou proto dál pokračovat,“ uvedl primátor Mandík.

Na kontrole zaměřené na záškoláctví, vybydlené domy a neoprávněné vyplácení sociálních dávek se spolu s městskými strážníky podíleli pracovníci sociálního odboru, stavebního odboru, hasičů a úřadu práce. Zjistili, že v prvním kontrolovaném objektu žije větší množství lidí ze sociálně vyloučeného prostředí, přitom nemá potřebná povolení k provozu a ani není řádně označen jako ubytovna. V objektu bude následovat kontrola živnostenského odboru.

Kontroloři zamířili také do obytného domu v Předlicích, kde bylo zjištěno, že objekt nevyhovuje k bydlení jak po statické stránce, tak po stránce hygienické. Zde se zdržovalo osm lidí, kteří neměli ubytovací smlouvy, platné doklady o úhradě nájemného a někteří neměli doklady vůbec žádné. Budou jim proto pozastaveny sociální dávky.