Učitelé poznají nové metody výuky

Učitelé poznají nové metody výuky
25.3.2008
Aktivní učitele zve Collegium Bohemicum ke spolupráci na tématech z dějin německy mluvícího obyvatelstva českých zemí.

   Collegium Bohemicum ve spolupráci s Nadací Brücke/Most a občanským sdružením Antikomplex připravilo sérii akcí, na kterých učitelům nabídne zajímavé metody zprostředkování historických poznatků a seznámí je s novými materiály o česko-německých dějinách. Znalost němčiny není podmínkou!

 

První setkání okruhu vzdělavatelů se koná v pondělí 31.3. od 16 hodin v Severočeské vědecké knihovně - přednáškový sál, W. Churchilla 3, Ústí nad Labem.
Téma: představení projektů a prezentace publikací, diskuse o spolupráci s ústeckými školami

Hosté: zástupci Nadace Brücke/Most a občanského sdružení Antikomplex                        

Rádi bychom Vás upozornili na termín dalšího setkání okruhu vzdělavatelů: v dubnu  připravuje Collegium Bohemicum prezentaci internetového portálu onlinových modulů pro překonání hranic ve výuce česko-německé historie.

 

Collegium Bohemicum, o.p.s. rozvíjí iniciativu transformace Muzea města Ústí nad Labem v kulturně-vzdělávací centrum zaměřené na dějiny soužití Čechů a Němců v českých zemích. Zaměřuje se na podporu vědeckého bádání, koordinační a popularizační činnost a pořádání kulturních a vzdělávacích projektů. Zakladatelem společnosti jsou Statutární město Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Společnost pro dějiny Němců v Čechách.

 

Nadace Brücke/Most nabízí pro pracovníky v oblasti vzdělávání politicko-historické semináře, kurzy interkulturní komunikace, kontaktní semináře k navázání přeshraničních partnerství mezi školami, dále např. setkání mládeže a semináře k rozšíření kvalifikace v oblasti projektového managementu. Nadace je také organizátorem mimoškolních a školních setkání s pamětníky druhé světové války.

 

Sdružení Antikomlex vzniklo v roce 1998 jako iniciativa zasazující se o kritickou reflexi českých soudobých dějin, zejména pak důsledků nuceného vysídlení Němců po roce 1945. Je autorem několika populárních výstav a publikací k této problematice.