UCTĚNÍ PAMÁTKY FRANTIŠKA ZAJÍČKA

UCTĚNÍ PAMÁTKY FRANTIŠKA ZAJÍČKA
7.7.2015
Primátorka Věra Nechybová položila květinu u pamětní desky Františka Zajíčka, čestného občana města Ústí nad Labem in memoriam.

Připomněla tak 61. výročí od úmrtí Františka Zajíčka, který v Ústí nad Labem žil od svého narození v roce 1896. Od roku 1920 pracoval jako železničář, zároveň vstoupil do veřejného života jako aktivní člen tehdejší Československé strany národně socialistické. Již během nacistické okupace se v letech 1942 až 1945 zapojil do odboje na Pardubicku. Po válce se hned vrátil do Ústí nad Labem, aktivně pracoval v tehdejším ústeckém Okresním národním výboru. V roce 1949 poškodil železniční trať, aby zabránil případnému ohrožení nevinných životů. Pomáhal uprchlým politickým vězňům, posílal zprávy o situaci v Československu do zahraničí.

V roce 1953 byl František Zajíček zatčen a v politickém procesu o rok později odsouzen k trestu smrti a 7. července 1954 byl popraven.

V roce 1990 byl soudně rehabilitován a v roce 1993 se stal čestným občanem města Ústí nad Labem in memoriam.