Uctění památky primátora Josefa Jílka

Uctění památky primátora Josefa Jílka
6.10.2011
Primátor města Vít Mandík a náměstkyně primátora Zuzana Kailová položili květiny na hrob primátora města Josefa Jílka.

MUDr. Josef Jílek žil v Ústí nad Labem od roku 1946. V roce 1963 vystudoval zubní lékařství na Lékařské fakultě Karlovy university v Plzni a tomuto oboru se nadále věnoval. V roce 1975 se stal primářem stomatologického oddělení a od roku 1991 působil jako ředitel Železniční nemocnice a polikliniky.

MUDr. Josef Jílek byl zvolen primátorem města Ústí nad Labem 5. 12. 1994. Během jeho působení proběhly nejrozsáhlejší práce při výstavbě Mariánského mostu, vznikl nový statut města, nová územněplánovací dokumentace a plán strategického rozvoje města. Ústí nad Labem obnovilo partnerské styky s Chemnitz a prohloubilo partnerství s Haltonem ve Velké Británii. Funkci primátora města vykonával až do své smrti 6. 10. 1997.