UJEP zahájil další výstavbu Kampusu

UJEP zahájil další výstavbu Kampusu
20.6.2011
Slavnostním poklepem na základní kámen Multifunkčního vzdělávacího a informačního centra začala další etapa výstavby Kampusu.

   Slavnostního zahájení rozsáhlé investiční akce o celkových nákladech cca 300 milionů korun se za město zúčastnil primátor města Vít Mandík se svými náměstky. Multifunkční informační a vzdělávací centrum univerzity bude zahrnovat vzdělávací kapacity, rektorát UKEP, univerzitní Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum informatiky a Univerzitní knihovnu. Velkým přínosem pro univerzitu bude vybudování velkých sdílených aul a poslucháren. Univerzitní knihovna bude sdružovat na 250 tisíc svazků. K dispozici bude téměř 110 studijních míst a disponovat bude moderní technologií RFID, což je zařízení pro samoobslužné výpůjčky a vracení knih. Součástí knihovny bude také Literární kavárna.

  Termín dokončení výstavby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra a Univerzitní knihovny je červenec 2012.