Ukázková hodina na ZŠ Hluboká

Ukázková hodina na ZŠ Hluboká
25.4.2011
Náměstkyně primátora Helena Kubcová zavítala mezi budoucí prvňáčky, kteří si mohli „nanečisto“ vyzkoušet nástup do školy.

   „Ukázková hodina byla určena převážně dětem, které navštěvují přípravnou třídu. Jde o děti z takzvaně sociálně znevýhodněných rodin, kterým se učitelky z této školy maximálně věnují. Jde hlavně o to, aby se podařilo tyto děti v budoucnu začlenit mezi ostatní děti, i proto jsem přesvědčena o tom, že se takovéto aktivity pro ně vyplatí“, řekla po skončení hodiny náměstkyně primátora Helena Kubcová.

  Ukázku pro „budoucí děti“, které do školních lavic usednou 1. 9. 2011, vedla paní učitelka Věra Pinkasová. Podívat se přišla také zástupkyně školy Mgr. Miluše Studecká a ředitelka Mgr. Olga Poláková. „Výuka byla velmi zajímavá, díky pestrosti se děti po celou hodinu nenudily a navíc okamžitě reagovaly“, uzavřela náměstkyně primátora Helena Kubcová.