Úklid města

Úklid města
1.4.2010
Městské obvody pomohou s úklidem. O spolupráci je požádal náměstek primátora Jan Řeřicha.

   „Na mimořádné pondělní schůzce jsme se se starosty městských obvodů domluvili na spolupráci v oblasti úklidu města. Starostové nabídli „své“ pracovníky z veřejně prospěšných prací a v obvodě Střekov a Neštěmice také pracovníky z veřejné služby. Věříme, že s pomocí obvodů dojde k rychlejšímu úklidu v rámci celého města. Vítám vstřícnost obvodů zejména z důvodu finančních prostředků, které zkrátila finanční krize“, upřesnil po setkání náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Každý obvod předložil svojí představu, jak by si pomocí pracovníků veřejně prospěšných prací zajistil úklid zelených ploch v majetku města. Podle místostarosty Jana Tvrdíka začne v jeho městském obvodu úklid po velikonocích, konkrétně ve středu. V jeho obvodu, který zajišťuje úklid od centra města, přes Klíši, Všebořice až po Předlice, bude úklid rozčleněn do celého měsíce dubna. Do ulic vyjde téměř 20 pracovníků.

   Mimo to samozřejmě budou úklid města zajišťovat také pracovníci AVE. CZ