Úklid v Předlicích

Úklid v Předlicích
16.4.2009
Haldy nepořádku a odpadky pod okny zmizely v některých domech v ústecké části Předlice.

   Pracovní skupině Akčního centra, která sdružuje důležité úřady a instituce jako například hygieniky, policisty či společnost Člověk v tísni, se podařilo přimět místní obyvatele k velkému úklidu. Přibližně sedmdesát nájemníků domů dostalo nedávno písemnou výzvu k zahájení úklidu pod hrozbou sankcí. Mezi ně patří například vystěhování a uzavření domů, pozastavení výplaty sociálních dávek na bydlení nebo v krajním případě odebrání dětí.

   „Jsem rád, že Předličtí vzali hrozby vážně, protože jsme rozhodnuti donutit je k pořádku i za cenu, že jim v krajním případě skutečně odebereme děti. Každý musí uklízet a v této ústecké části se navíc množí různá havěť. Jednorázová akce, při které bylo odvezeno na padesát velkokapacitních kontejnerů, ale nekončí. Tuto čtvrť budeme sledovat a už nepřipustíme, aby se tu podobný scénář v budoucnu opakoval“, řekl po včerejší kontrole primátor města Jan Kubata.

   Výzvu k odstranění nepořádku město adresovalo vedle nájemníků také vlastníkům dvaceti tří objektů. Více než polovině se ale nepodařilo výzvu doručit. To ale neznamená, že by proti nim město nezakročilo. „Pokud nedojde k úklidu nepořádku, nechá město objekty vyklidit na vlastní náklady, následovat bude jeho uzavření a nakonec vymáhání vzniklých nákladů od vlastníka domu. V krajním případě může dojít až k exekuci“, dodal Kubata.