Úklid ve městě

Úklid ve městě
11.6.2013
18:00 Primátor města Vít Mandík se osobně přesvědčil o stavu úklidu v Ústí nad Labem po povodni.

Během svých pravidelných prohlídek města navštívil primátor Vít Mandík lokality postižené povodní. Osobně se přesvědčil, že úklid města pokračuje plynule.

„Ústečané ke vzniklé situaci přistupují zodpovědně. Postupně uklízejí své domy a byty a vynesený odpad skládají do přistavených kontejnerů. Komplikace vznikly na Střekovském nábřeží, požádal jsem proto příslušné osoby, aby zde přehodnotily způsob práce. V tuto chvíli mohu s potěšením konstatovat, že situace byla zvládnuta i zde a odpad je z této části města pravidelně a plynule odvážen. Celkově lze situaci ve městě označit za dobrou,“ řekl primátor Mandík.

Od počátku odklízecích prací bylo odvezeno přes 500 tun odpadu.

Střekovské nábřeží dnes ráno:

Střekovské nábřeží dnes odpoledne: