Ukrajinská delegace na magistrátu

Ukrajinská delegace na magistrátu
4.3.2009
Náměstkyně primátora Zuzana Kailová diskutovala se zástupci ukrajinské samosprávy o aktuálním dění ve městě.

   Návštěva šesti zastupitelů z krymských měst ústecké radnice byla částí programu, realizovaného společností Člověk v tísni. Během roku 2008 probíhalo na Krymu školení místních zastupitelů, novinářů a učitelů. Hlavním tématem bylo předcházení a možnosti řešení etnických konfliktů. Krym je mnohonárodnostní region, hlavní tenze tam však vznikají mezi většinovým ruským (či ukrajinským) a krymsko-tatarským obyvatelstvem. Po školeních přijelo několik představitelů všech tří zmiňovaných skupin na pracovní cestu do České republiky, kde se setkávají se svými českými protějšky.

   „Zaujalo mne, jak moc si jsou podobná témata, které řešíme v Ústí nad Labem s těmi, které řeší zástupci ukrajinských měst a obcí. Původně plánované čtyřicetiminutové setkání se prodloužilo na dvě hodiny, přesto jsme nestačili probrat vše, co jsme původně chtěli“, řekla po setkání Kailová s tím, že nejvíce času se diskuse točila právě kolem soužití s menšinami. „Došlo ale také na témata komunitního plánování, neboť naši hosté stojí před reformou veřejné správy. Zajímali se také o zastoupení politických stran v zastupitelstvu města“.

   Většina zástupců ukrajinské delegace byly ženy, proto došlo také na dotazy postavení žen v politice. Po skončení schůzky na Magistrátu města Ústí nad Labem navštívili hosté neziskové organizace.