Ukrást jde všechno. A všude.

Ukrást jde všechno. A všude.
5.6.2014
Ačkoliv vzhled města je častým a vděčným tématem rozmanitých diskuzí, snaha a úsilí zaměstnanců magistrátu čas od času přijde nazmar.

Smutnou zkušenost zažíváme právě v těchto dnech. Minulý čtvrtek a pátek začalo město sázet letničky do mobilních nádob. I když se s krádežemi počítalo, realita však všechny překvapila. V samotném centru města, v atriu magistrátu, stačily pouhé čtyři dny „neznámému dobrodinci“ k tomu, aby místo letniček město „zkrášlil“ důkazem své nenechavosti.

Sílu slov však v tomto případě jednoznačně nahradí síla přiložených fotografií.