Projekt Dobrá volba míří do základních škol

Projekt Dobrá volba míří do základních škol
9.9.2015
Ředitelé základních škol se sešli na Magistrátu města Ústí nad Labem, aby převzali certifikát k projektu Dobrá volba©.

Pilotní projekt vznikl na Střední průmyslové škole stavební a Střední odborné škole stavební a technické v Ústí nad Labem, která je páteřní školou Ústeckého kraje. Jedná se o úzkou spolupráci mezi základními školami a jmenovanou střední školou.

Jedním z hlavních cílů projektu Dobrá volba© je pomoc žákům základních škol, aby se správně rozhodli o svém budoucím povolání a vybrali správnou střední školu či učební obor. Nedílnou součástí projektu je i spolupráce s rodičovskou veřejností, která hraje při výběru dalšího vzdělání svých dětí velikou roli.

V rámci projektu Dobrá volba© budou na Střední průmyslové škole stavební a Střední odborné škole stavební a technické probíhat tzv. projektové týdny. V rámci těchto týdnů si budou moci žáci sami vyzkoušet různé obráběcí a výrobní stroje, technické postupy a dozvědět se vše o žádaných pracovních profesích. Na internetových stránkách jednotlivých základních škol je také umístěna ikona Dobré volby©, která zájemce přesměruje přímo na webové stránky SPŠ stavební a SOŠ stavební a technické v Ústí nad Labem. Pro žáky jsou také připraveny akce jako turnaje nebo soutěže pro budoucí architekty.

Certifikáty, které osvědčují zapojení škol do tohoto projektu převzali ředitelé základních škol při slavnostním představení projektu na půdě magistrátu z rukou primátorky města Věry Nechybové a ředitele SPSŠ A SOŠST Vítězslava Štefla.

Zodpovídá:

Daniela Pilařová