Primátor Vít Mandík řeší problémy Vaňova

Primátor Vít Mandík řeší problémy Vaňova
19.7.2012
Na primátora města Ústí nad Labem se v otevřeném dopise obrátilo občanské sdružení Občané Vaňova a vyjádřilo svou nespokojenost se situací v této čtvrti.

Primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík sdílí s občany Vaňova jejich rozhořčení. Situace je opravdu vážná a její řešení není jednoduché.

Problémy Vaňova jsou jednou z hlavních priorit primátora, který se jimi dlouhodobě intenzivně zabývá. Proběhlo několik jednání se zástupci občanského sdružení Občané Vaňova za účasti Ředitelství silnic a dálnic, Územního odboru policie ČR, Městské policie, Odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem, Oddělení pozemních komunikací a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Z těchto setkání vyplynuly úkoly pro jednotlivé instituce, které se realizovaly.

Primátor Vít Mandík se mimo jiné účastnil jednání u kulatého stolu k dostavbě dálnice D8. Přizval i zástupce občanského sdružení Občané Vaňova, reprezentující Vaňov jako nejvíce dotčenou část města Ústí nad Labem.

Zástupci sdružení nemají důvod činit nátlak právě na vedení města prostřednictvím médií, neboť na základě mnohých požadavků byla učiněna řada konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení dopravní situace ve Vaňově způsobené nedostavěním dálnice. Svou odpovědnost tu mají i další orgány včetně radnice Městského obvodu – Město, v jehož kompetenci je řešení některých dílčích problémů.

Magistrát má omezené možnosti jak ovlivnit situaci dostavby dálnice. Primátor využívá všech příležitostí, aby tuto stavbu podpořil a svůj postoj jasně vyjádřil, když se zúčastnil blokády silnice I/30. V místních problémech se snaží pomoci maximálně a názory sdružení podporuje.

Podněty k dopisu řeší příslušné odbory magistrátu a občanské sdružení dostane v termínu odpověď. Pozornost věnovaná této části města je nesrovnatelně vyšší než dříve.

V poslední době se ve Vaňově řešily tyto úkoly:

- Na silnici I/30 v oblasti Vaňova městská policie pravidelně měří rychlost. Byl instalován radarový systém a měřící tabule.
- Intenzivní doprava poškozuje vozovku, kanalizační vpusti a další části komunikace. Ředitelství silnic a dálnic na jaře povrch silnice ve Vaňově opravilo a jako vlastník komunikace dělá dvakrát týdně její prohlídky.
- Bylo obnoveno vodorovné dopravní značením silnici I/30
- Město řeší i bezpečný přístup k zastávkám MHD, připravuje se zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce u základní školy, navrženy byly také diody.
- Uskutečnil se dopravní průzkum na ulici Pražská.
- V jednání je i posílení autobusové linky číslo 15 a její přesměrování kolem hlavního nádraží.
- Proběhla kompletní oprava Nebeských schůdků poškozených přívalovými dešti.
- Probíhá oprava odvodnění v křižovatce Čajkovského Mařáková u železničního podjezdu, opraven bude i podjezd u hřbitova, v ulici Čajkovského byly doplněny odcizené litinové kryty kanalizace.
- K dalším otázkám, kterými se odbory magistrátu zabývají, patří i monitoring a opatření týkající se opěrné zdi v oblasti sesuvu nebo obnova kanalizační drenáže.