Týdny duševního zdraví v Ústí nad Labem

Týdny duševního zdraví v Ústí nad Labem
22.9.2011
Na přelomu září a října probíhají v Ústí nad Labem Týdny duševního zdraví. Prostřednictvím filmů, dokumentů, divadelních představení a výstav se nám snaží přibližovat svět duševně nemocných.

Týdny duševního zdraví byly zahájeny veletrhem sociálních služeb, který je po celou řadu let nedílnou součástí projektu. Na Kostelním náměstí se tak prezentovali poskytovatelé sociálních a sociálně-zdravotních služeb převážně z Ústecka a to formou prodejních a prezentačních stánků.

Akce se konala pod záštitou Bc. Zuzany Kailové, náměstkyně primátora statutárního města Ústí nad Labem. Ta veletrh zahájila společně s náměstkem hejtmanky Ústeckého kraje Arnem Fišerou a předsedkyní Fokusu Labe, pořadatelem akce, Lenkou Krbcovou.

Letos se veletrhu zúčastnilo 44 vystavovatelů a zavítalo na něj několik stovek návštěvníků. V rámci doprovodného programu vystoupil divadelní spolek Panoptikum Maxe Fische. Celý program zakončilo africké bubnování připravené ve spolupráci s Poradnou pro integraci.

Týdny pro duševní zdraví jsou celorepublikovou akcí, která si klade za cíl prostřednictvím kulturního a odborného programu informovat veřejnost o problematice psychiatrické péče v České republice a o duševních onemocněních.