ÚOHS: zakázka "Městské sady" bez pochybení

ÚOHS: zakázka "Městské sady" bez pochybení
14.11.2011
Vyplynulo to z výsledků šetření podnětu v této věci, které obdrželo Statutární město Ústí nad Labem od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 3. 11. 2011.

Úřad po přezkoumání veškeré dokumentace veřejné zakázky „Městské sady – aktivní park – dodatečné práce“ neshledal důvody pro zahájení správního řízení. Konstatoval dále, že potřeba provedení šetřené veřejné zakázky vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelné okolnosti, neboť v průběhu stavby prováděné na základě dříve zadané veřejné zakázky došlo ke konkretizaci geologického podloží, která si vyžádala zvýšení objemu a změnu typu základových konstrukcí, přičemž provedené vícepráce byly vzhledem ke svému charakteru nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.