Upozornění Dopravního podniku

Upozornění Dopravního podniku
28.1.2014
Dopravní podnik města Ústí nad Labem oznamuje změnu.

Od 27. ledna 2014 je pro linky číslo 3, 4, 6, 7, 18, 62 a 102 přesunuta zastávka Nové Předlice směr Globus o 100 m ve směru jízdy.

Více informací na webových stránkách www.dpmul.cz.