Upozornění občanům na těžbu lesního porostu

Upozornění občanům na těžbu lesního porostu
15.11.2011
Oznamujeme občanům, že od zítřka tj. 16. listopadu bude v lokalitě tzv. „rokle“ v Krásném Březně probíhat těžba části lesního porostu.

Na základě sdělení společnosti LESS & FOREST, s.r.o., jež vykonává lesnické práce pro státní podnik Lesy ČR, oznamujeme občanům, že od zítřka tj. 16. listopadu bude v lokalitě tzv. „rokle“ v Krásném Březně probíhat těžba části lesního porostu. Jedná se těžbu obnovní, jež je schválena v hospodářském plánu. Po vytěžení a odvozu dřeva, bude plocha uklizena od těžebních zbytků a následně opětovně vysázena stanovištně vhodnými dřevinami. Upozorňujeme, že v době provádění prací je v zájmu maximálního zajištění bezpečnosti vyhlášen zákaz vstupu do prostoru. Žádáme proto občany, aby toto krátkodobé omezení ve využívání lokality k rekreaci respektovali a nevystavovali sebe a pracovníky společnosti nebezpečí úrazu. Na celou realizaci budou intenzivně dohlížet pracovníci Odboru životního prostředí aby bylo zajištění provádění prací dle zákonných předpisů a nedošlo k poškození životního prostředí.