Upozornění na omezení v dopravě

Upozornění na omezení v dopravě
22.3.2012
Ve dnech 24. – 25. 3. 2012 a 31. 3. – 1. 4. 2012 (jedná se o soboty a neděle) bude omezen průjezd v ul. Krušnohorská (silnice I. třídy č. I/30) v úseku Hoření – Sociální péče.

Z důvodu pokládky živičných vrstev vozovky dojde k dopravnímu omezení v daném úseku. Žádáme proto řidiče, aby průjezdu daným úsekem věnovali zvýšenou pozornost, respektovali přechodné dopravní značení a dbali pokynů pracovníků stavby.  Pokud se řidiči chtějí průjezdu stavbou vyhnout, je možno použít alternativní trasu ulicemi Malátova a Bělehradská.“