Upozornění podnikatelům prodávající líh a lihoviny

Upozornění podnikatelům prodávající líh a lihoviny
31.10.2013
Změnu pro podnikatele prodávající líh a lihoviny přináší novela živnostenského zákona

Živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem upozorňuje všechny podnikatele, kteří k 17. 10. 2013 prodávali nebo distribuovali jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, že jsou povinni ve lhůtě šesti měsíců požádat o koncesi Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Vyplývá to z novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 309/2013 Sb., který nabyl účinnosti 17. 10. 2013. Po uplynutí výše uvedené lhůty, tj. po 17. 4. 2014 právo podnikatele prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Podání žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.

Lihovinou se rozumí alkoholický nápoj o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových.