Upozornění na poruchu semaforu

Upozornění na poruchu semaforu
1.9.2015
Na křižovatce ulic Bělehradská x Sociální péče x Krušnohorská x Stará došlo k rozsáhlé poruše světelně signalizačního zařízení křižovatky.

Na odstranění poruchy odborná firma pracuje.

Žádáme řidiče, aby průjezdu touto křižovatkou věnovali zvýšenou pozornost a řídili se dopravním značením.