UPOZORNĚNÍ pro občany, žijící v blízkosti řeky

UPOZORNĚNÍ pro občany, žijící v blízkosti řeky
18.1.2011
Stavební odbor upozorňuje občany, jejichž objekty byly zasaženy zvýšenou hladinou Labe, aby vodu pokud se jim objevila ve sklepích, přízemích objektů atp. nechali volně odtékat.

   S odčerpáváním raději vyčkejte. V případě rychlejšího čerpání vody ze zatopených objektů, než je klesání hladiny vody, může dojít k narušení statiky objektů v důsledku tlaku vody. V případech, že se na zdivu objektů objeví i drobné trhliny, doporučuje stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem konzultovat stav s oprávněným tj. autorizovaným statikem. Seznam statiků s kontakty poskytne komora autorizovaných inženýrů a techniků, jejichž sídlo je v Paláci Zdar na Mírovém nám. č. p.1, nebo je k dispozici na stavebním odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.