Upozornění na uzavírku komunikace

Upozornění na uzavírku komunikace
18.9.2012
Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem připravuje na měsíc říjen 2012 velkoplošné opravy komunikací.

V lokalitě ulice Vilová v úseku Štefánikova – Slavíčkova bude prováděna oprava vozovky ve dnech od 1. 10. 2012 do 7. 10. 2012 za úplné uzavírky tohoto úseku.

V ulici Stříbrnická – parkoviště u mateřské školy a objektu pošty – bude prováděna rekonstrukce vozovky v termínu od 6. 10. 2012 do 11. 10. 2012 a to za úplné uzavírky části parkoviště.

Parkoviště u zdravotního střediska v ulici Gagarinova bude opravováno za úplné uzavírky v termínu od 13. 10. 2012 do 16. 10. 2012.

Žádáme řidiče, aby v daných termínech v uvedených lokalitách věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení. Současně si dovolujeme požádat, aby svým zodpovědným chováním a přeparkováním svých vozidel umožnili bezproblémový průběh oprav. Děkujeme za pochopení.

uzavírka ulice Vilová v úseku Štefánikova - Slavíčkova

 

uzavírka parkoviště u MŠ a objektu pošty v ulici Stříbrnická

 

uzavírka parkoviště v ulici Gagarinova