Upozornění na uzavírky komunikací

Upozornění na uzavírky komunikací
3.10.2012
Odbor dopravy upozorňuje na plánované dopravní uzavírky v ulicíi Kapitána Jaroše a části vozovky v Masarykově ulici.

Ve dnech od 15. 10. 2012 do 31. 10. 2012 bude v ulici Kapitána Jaroše opravována vozovka. V tomto termínu bude umožněn do ulice vjezd pouze MHD. Objízdná trasa vede přes ulice Vojnovičova, Návětrná a Školní.

V Masarykově ulici v úseku mezi křižovatkami Plynárenská a Habrovická ve dnech od 20. 10. 2012 do 28. 10. 2012 proběhne velkoplošná oprava komunikace. Oprava bude rozdělena do tří fází. V první fázi (20. až 21. 10. 2012) dojde k frézování vozovky za úplné uzavírky této části ulice, průjezd bude umožněn pouze vozidlům hromadné dopravy a IZS. Ve dnech 22. až 26. 10. 2012 budou za provozu prováděny úpravy prvků technického vybavení a lokální opravy podkladní vrstvy. V konečné fázi (27. až 28. 10. 2012) pak budou pokládány živičné vrstvy, a to opět za úplné uzavírky.

Žádáme řidiče, aby v daných termínech v uvedených lokalitách věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení. Současně si dovolujeme požádat, aby svým zodpovědným chováním a přeparkováním svých vozidel umožnili bezproblémový průběh oprav. Děkujeme za pochopení.