Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem

Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem
8.9.2015
Rada města jmenovala projektový tým pro budoucí bezproblémovou transformaci Činoherního studia na veřejnoprávní instituci v kultuře.

Projektový tým je ve složení: Ing. Radka Jakoubková za statutární město Ústí nad Labem, Mgr. Hana Petírová za statutární město Ústí nad Labem, MgA. Jiří Trnka za příspěvkovou organizaci, MgA. Eva Kejkrtová Měřičková za Asociaci profesionálních divadel.

Projektový tým bude připravovat transformaci Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o., na právní formu veřejnoprávní instituce v kultuře.

Rada města vyslovila souhlas s úpravou zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o., která bude předložena zářijovému zastupitelstvu. Ve zřizovací listině je nově stanoveno zřízení 6členné dozorčí rady organizace, což byl jeden z požadavků přestupujících herců. Třetinu členů navrhuje zřizovatel (Rada města Ústí nad Labem), třetinu Asociace profesionálních divadel a třetinu příspěvková organizace (Umělecká rada divadla). Další významnou změnou je, že ředitel organizace může být radou města z funkce odvolán v případě špatných hospodářských nebo dlouhodobě špatných uměleckých výsledků, a to po projednání v dozorčí radě.

Splněny tak byly požadavky herců, kteří do organizace přestoupili.

Zodpovídá:

Romana Macová