Úspěchy v ZŠ Neštěmická

Úspěchy v ZŠ Neštěmická
27.6.2014
Mimořádný úspěch ústeckých žáků v celostátní matematické soutěži a slavnostní odhalení desky cti.

Velkého úspěchu dosáhli žáci Základní školy v Neštěmické ulici v Krásném Březně. V celostátní matematické soutěži Abaku, v níž soutěžilo 4 037 škol, se umístili na krásném 3. místě. Nejúspěšnější hráčkou školy se stala Natálie Mikulecká, která obsadila celkové 13. místo. Deset nejúspěšnějších hráčů školy (Natálie Mikulecká, Jaroslav Boháč, Tomáš Mulák, Adéla Churá, Leona Volejniková, Natálie Dobromila Lapčíková, Václav Ištvan, Martin Motyčka, Zdeněk Koráb a Lenka Koupilová) se utkalo 20. června 2014 v závěrečném celorepublikovém finále v Praze.

Všechny třídy školy, které se soutěže zúčastnily, byly odměněny speciálními dorty a dětským sektem. Odměny všem zúčastněným předal radní města PaedDr. Jan Eichler, který zároveň slavnostně odhalil novou „Desku cti“. „Mám velkou radost, že se škola umí pochlubit úspěšnými žáky. Z hodnocení práce všech dětí ve škole a také ocenění pedagogů i ostatních pracovníků jsem odcházel s nadšením a celá akce byla opravdu skvělým nápadem ředitelky školy Marie Čápové. Těším se na další spolupráci s nimi. Jménem vedení města jsem měl možnost všem poděkovat a popřát dobrou relaxaci o prázdninách,“ uvedl radní města PaedDr. Jan Eichler.

Na desce cti se tak vedle sebe „potkají“ žáci s nejlepšími studijními výsledky, vynikající sportovci, zpěváci, tanečníci, turisté, redaktoři školních novin, ale také výborní kamarádi a ti, kteří pomáhají ostatním.