Úspěšní „Zapomenutí hrdinové“

Úspěšní „Zapomenutí hrdinové“
21.5.2009
Muzeum města Ústí nad Labem získalo II. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2008 za projekt „Zapomenutí hrdinové“.

   „I přesto, že muzejníci pracují ve ztížených podmínkách a kvůli rekonstrukci budovy muzea sídlí v náhradních prostorách, úspěšně reprezentují město Ústí nad Labem. A to jak v různých soutěžích, tak při výstavách, které pořádají i v ulicích města. A za to jim patří velké poděkování“, řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   V roce 2008 dovršilo Ústecké muzeum práci na projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ s tím, že vybudovalo v Ústí nad Labem muzejní a dokumentační centrum se stálou expozicí „Zapomenutí hrdinové“. Vlastní expozice je rozčleněna chronologicky do tří historických etap. Samostatná část prezentace je věnována osudům osobností spojených s Ústeckem, větší část pak tvoří reprezentativní výběr osudů německých odpůrců nacismu z Československa. Dynamizující částí expozice jsou filmové dokumenty na třech televizních monitorech a dvě filmové projekce.

   Dále muzeum realizovalo putovní výstavu „Zapomenutí hrdinové“ na šesti místech v České republice a v Německu. Na 56 školách uskutečnilo muzejně pedagogické projekty. 11. a 12. září 2008 uspořádalo muzeum pro 140 účastníků mezinárodní konferenci. Témata projektu byla dále prezentována na řadě veřejných akcí, na internetu www.zapomenutihrdinove.cz. Muzeum také prezentovalo vlastní filmový dokument „ Po nás přijde potopa“ a vydalo dvojjazyčnou publikaci „Zapomenutí hrdinové“. Na dalších filmech a publikacích k projektu se spolupodílelo.