Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
10.11.2014
Primátor Vít Mandík svolal na 10. listopadu 2014 ustavující zasedání zastupitelstva.

Zasedání se bude konat od 16.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem, 1. patro.

Na programu je složení slibu členů zastupitelstva města, stanovení členů rady města, volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města, určení zástupce primátora, zřízení výborů ZM a volba jejich předsedů a členů a stanovení odměny neuvolněným členům ZM.