Ústečané mrznout nebudou

Ústečané mrznout nebudou
9.1.2009
Zásobování České republiky zemním plynem je bez problémů.

   Primátor města Jan Kubata se dnes obrátil na společnosti RWE a Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s otázkou, jak by mohla současná krize v distribuci plynu ovlivnit dodávky energie do ústeckých domácností. Zásobování České republiky zemním plynem je dle sdělení RWE bez problémů. Dodávky severní cestou pokračují plynule, do země proudí sjednané objemy zemního plynu přes předávací stanici Hora sv. Kateřiny/Olbernhau/. Zahraniční dodávky jsou doplňovány čerpáním plynu z podzemních zásobníků.

   Vážné znepokojení není na místě ani v případě dodávek tepla a teplé vody do bytů a domů od Tepelného hospodářství. Dodávky tepla vyrobeného v místních plynových kotelnách představují přibližně 1 % z celkového dodávaného množství tepla pro ústecké spotřebitele. Tepelné hospodářství obhospodařuje ve městě Ústí nad Labem 13 objektových plynových kotelen a jednu, která zajišťuje dodávku tepla a TUV pro základní školu. Další dvě plynové kotelny provozuje v Povrlech a Neštědicích. Dodávky plynu pro všechny uvedené kotelny jsou v současné době bezproblémové. Jak dále ThmÚ sdělilo, tato společnost nepatří mezi organizace, které jsou v případě omezování dodávek plynu zařazeny pod příslušné regulační stupně. Dodávky plynu by tedy i v případě určitých regulačních stupňů měly být pro ThmÚ plynulé a bez jakýchkoliv omezení.