Ústečané vyhodili téměř 3 tis. televizí

Ústečané vyhodili téměř 3 tis. televizí
20.7.2010
Ústečané loni odevzdali do sběrných dvorů 2 973 televizorů a 1 746 počítačových monitorů.

   Vyplývá to ze zprávy společnosti Asekol, se kterou má město Ústí nad Labem uzavřenou smlouvu o bezplatném odběru těchto vyřazených elektrospotřebičů.

  Asekol dále uvádí, že sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí a monitorů, představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize dochází k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh, což je stejné množství energie, kterou spotřebuje např. 60 W žárovka svítící nepřetržitě čtyři měsíce, nebo je vytvořena osmihodinovou manuální prací silného muže. Nemusí se v této souvislosti dále např. vytěžit 2,89 litru ropy a 9,73 kg primárních surovin (písek, vápenec, železo) a ušetří se také 745 litrů pitné vody. Pozitivní dopady jedné odevzdané a „zpracované“ televize jsou ještě snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kg i pokles objemu skleníkových plynů.

  Společnost Asekol je zatím v ČR jediným, ministerstvem životního prostředí oprávněným odběratelem vybraných vyřazených elektrospotřebičů v kategorii televizory a monitory počítačů. Z nich potom získává vzácné kovy, čímž významně šetří životní prostředí. Úspory v energii, spotřebě pitné vody a v surovinových zdrojích se vypočítávají podle mezinárodně platných vzorců LCA (live cycle accessment).

„Obyvatelé našeho města odevzdali loni do sběrných dvorů ve Všebořicích a Krásném Březně o tisíc tun odpadů více, než v roce 2008. Věřím, že tento trend bude pokračovat“, říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.