Ústecká delegace v drážďanské elektrárně

Ústecká delegace v drážďanské elektrárně
23.2.2009
Zastupitelé města a členové pracovní skupiny k posouzení možnosti umístění paroplynové elektrárny v Úžíně Jaroslav Kubín a František Minárik zamířili do Drážďan.

   Společně s členem zmíněné komise z řad ústecké veřejnosti Karlem Punčochářem a bývalým předsedou Koalice proti výstavbě PPE Vlastimilem Lipertem navštívili elektrárnu v německých Drážďanech.

   Klíčovým tématem bylo za doprovodu poslance Saského sněmu Heiko Kosla a zastupitelů města Drážďany získat objektivní a nezkreslené informace o provozování PPE v tomto městě, technických parametrech a zejména jejím vlivu na životní prostředí. K překvapení přítomných členů komise je PPE majetkem občanů města Drážďany. Proto také velmi přesvědčivě působilo za souhlasného přikyvování drážďanských zastupitelů sdělení vedoucích představitelů PPE, že jsou připraveni kdykoliv uvítat každého občana, který se může osobně přijít přesvědčit, jak efektivně je s financemi nakládáno, zda jsou účelně investovány v jejich prospěch, včetně řešení životního prostředí. Hovořeno bylo i se samotnými občany, bydlícími v okolí PPE. Získané poznatky z pracovní návštěvy Drážďan budou využity při další činnosti primátorovy komise.