Ústecká NEJ získala druhé místo

Ústecká NEJ získala druhé místo
22.5.2009
Ve dnech 19. – 20. května se v Písku uskutečnil již 13. ročník národní přehlídky propagačních materiálů měst a regionů TOURPROPAG 2009.

   Odborná porota posoudila celkem 518 materiálů vydaných po 1. 1. 2008 v sedmi soutěžních kategoriích: plakát 99 kusů, leták 109 kusů, informační brožura 135 kusů, mapa 58 kusů, kalendář 44 kusů, reprezentační publikace 53 kusů a podnikatelská propagační tiskovina 20 kusů.

   Z pěti materiálů, přihlášených do soutěže Statutárním městem Ústí nad Labem získal v kategorii „leták“ materiál ÚSTECKÁ NEJ 2. místo.Na snímku Mgr. Martin Krsek, historik Muzea města, autor materiálu a p. Ludmila Jarošová, vedoucí odd. kultury a sportu MmÚ při přebírání ocenění.