Ústecká univerzita otevřela výzkumné centrum

Ústecká univerzita otevřela výzkumné centrum
28.5.2010
Slavnostní pásku přestřihl za město Ústí nad Labem primátor Jan Kubata. Přítomni byli také senátor Pavel Sušický či rektorka ústecké univerzity Iva Ritschelová.

  „Velmi rád jsem přijal pozvání na slavnostní otevření prostor Výzkumného centra konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionu, které propojí naši ústeckou univerzitu s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Použil jsem výraz „naší univerzitu" a použil jsem jej záměrně. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně dělá našemu městu čest. Stále více se dostává do podvědomí mladých lidí v celé republice a do našeho krajského města přivádí tisíce studentů, kteří se rozhodli – alespoň na čas v našem městě žít a studovat", řekl při slavnostním zahájení primátor města Jan Kubata.

   Slavnostního otevření výzkumného centra se zúčastnil také rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., který jako zástupce společného pracoviště na projektu s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od samého začátku spolupracoval.

   Smyslem existence centra bude posilovat tradici výzkumu regionální problematiky a umožní zapojení expertů i z jiných pracovišť do řešení konkrétních výzkumných úkolů.